Komitety

Komitet naukowy

Komitet naukowy:

 • Prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska
  Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt,
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Prof. dr hab. Dariusz Jan Skarżyński
  Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu,
  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
 • Dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska
  Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu,
  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Wojciech Niżański
  Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny:

 • Dr Ewa Monika Drzewiecka
  Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu,
  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
 • Dr n. wet. Agnieszka Nowak
  Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt,
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Dr n. wet. Monika Sikora
  Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich,
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Lek. wet. Agata Wolska
  Centrum Rozrodu Koni w Walewicach