Nagrody

Nagrody za najlepsze prezentacje uzyskały:

  • Znaczenie limfocytów Th2 w rozwoju endometrosis – mgr inż. Anna Wójtowicz
    Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
  • Wykorzystanie metod mikro-objętościowych do witryfikacji oocytów i zarodków u koni – dr n. wet. Agnieszka Nowak
    Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Analiza fragmentacji DNA plemników w nasieniu schłodzonym i mrożonym ogierów rasy huculskiej – prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska
    Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie