Wykładowcy

prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska

Prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska

Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
więcej →
prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska

Prof. Sven Budik

Centre for Artificial Insemination and Embryo Transfer
University of Veterinary Medicine, Vienna
więcej →
dr hab. Anna Rapacz-Leonard

Dr hab. Anna Rapacz-Leonard

Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
UWM w Olsztynie
więcej →
dr hab. Jakub Cieślak

Dr hab. Jakub Cieślak

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
więcej →
Mgr inż. Julia Gabryś

Mgr inż. Julia Gabryś

Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
więcej →