Dr hab. Anna Rapacz-Leonard

Dr hab. Anna Rapacz-Leonard studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie ukończyła w 2007. W 2011, pod kierunkiem Prof. Andrzeja Raś, obroniła pracę doktorską pt. „Wybrane aspekty etiopatogenezy zatrzymania łożyska oraz jego wpływ na płodność klaczy”. W 2021 uzyskała stopień doktora habilitowanego za cykl publikacji pod zbiorczym tytułem „Czynniki wpływające na zatrzymanie błon płodowych u klaczy”. Była kierownikiem, opiekunem naukowym i wykonawcą w grantach NCN. Jest członkiem European Society of Domestic Animal Reproduction (ESDAR). Odbyła staże kliniczne i naukowe m.in. w Giessen (Niemczech), Ghent (Belgia), Zurich (Szwajcaria), Utrecht (Holandia) i Helsinki (Finlandia).

Dr hab. Rapacz-Leonard pracuje w Katedrze Rozrodu Zwierząt z Kliniką na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Trzykrotnie została wybrana vice-belfrem wydziału. Posiada specjalizację z „Rozrodu Zwierząt” i „Chorób Koni”. Jest opiekunem wydziałowej kliniki dla koni i obecnie specjalizuje się w anestezjologii.