Rejestracja

Zainteresowani uczestnictwem w konferencji są proszeni o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Ilość miejsc jest ograniczona. O kwalifikacji do uczestnictwa w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń (w tym dokonanych drogą mailową po ogłoszeniu Komunikatu I) oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej. Informacje o numerze konta do płatności zostaną podane osobom zarejestrowanym i zakwalifikowanym do uczestnictwa w konferencji.

Rejestracja internetowa zamknięta.