Przygotowanie streszczeń

Zachęcamy do nadsyłania streszczeń komunikatów konferencyjnych w języku polskim. Prezentowane komunikaty powinny dotyczyć naukowych i praktycznych zagadnień rozrodu koni. Streszczenia będą poddane recenzji przez Komitet Naukowy.

Wymagania redakcyjne streszczeń

Wymagania redakcyjne streszczeń

  • Standardowy rozmiar papieru A4 (szerokość 210 mm x wysokość 297 mm), standardowe marginesy (2,5 cm).
  • Streszczenia powinny zawierać: tytuł komunikatu, nazwiska autorów, afiliacje autorów, treść komunikatu, pozycje literaturowe. megafafa
  • Zalecane formatowanie: czcionka „Times New Roman”, rozmiar 12 pkt, pojedyncza interlinia. Nazwisko autora prezentującego powinno zostać podkreślone, a autora korespondującego oznaczone gwiazdką. Prosimy o podanie adresu e-mail autora korespondującego. Zalecamy do skorzystania ze wzoru formatowania (do pobrania tutaj).
  • Treść komunikatu (bez tytułu, nazwisk autorów, afiliacji oraz listy pozycji literaturowych) nie powinny przekraczać 300 słów.
  • Streszczenia mogą opcjonalnie zawierać tabele, figury, ilustracje i/lub zdjęcia, które muszą być opatrzone tytułem. Jeżeli autorzy zdecydują się na dołączenie tabel, figur, ilustracji i/lub zdjęć, konieczne jest odwołanie się do w treści streszczenia.
  • Treści tabel, figur, ilustracji i/lub zdjęć nie wliczają się w limit 300 słów. Wymagane jest jednak, aby łączna treść streszczenia z tabelami, figurami, ilustracjami i/lub zdjęciami nie przekraczała dwóch stron A4.
  • Streszczenia będą recenzowane przez Komitet Naukowy, podejmujący decyzję o akceptacji lub odrzuceniu streszczenia.

Streszczenia należy nadsyłać drogą mailową na adres: rozrodkoni@pan.olsztyn.pl.

Ostateczny termin nadsyłania streszczeń mija 20.01.2023, godzina 12.00.